Tijdens onze vakantie op Cyprus was er een vrij grote mierenkolonie actief op het terras voor ons appartement. Over het algemeen betrof het mieren met een lichaamsgrootte van 3-4 mm.

Het viel ons op, dat deze kolonie regelmatig werd doorkruist door mieren van bijna de dubbele grootte en met een opvallend groot hoofd t.o.v. de rest van het lichaam. In eerste instantie dacht ik dat het hier twee verschillende soorten betrof, maar niets is minder waar.

De afgelopen weken druk op zoek geweest naar informatie over de op Cyprus voorkomende mierensoorten en stuitte daarbij op een blog gewijd aan de Biodiversiteit van Cyprus. Eén van de onderwerpen op dit blog, besteedde aandacht aan op Cyprus voorkomende mieren.

En wat blijkt, die grote en kleine mieren behoren tot één en het dezelfde geslacht. Deze mieren behoren tot het geslacht Pheidole, een geslacht van mieren uit de onderfamilie Myrmicinae.

De soorten uit dit geslacht kenmerken zich door een uitgesproken dimorfie bij de werksters. Dimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort en dan met name de verschillen in lichaamsvorm, lichaamsgrootte of lichaamskleur. De exemplaren met het opvallend grote hoofd noemt men ook wel dikkopmieren.

Van dit geslacht komt er op Cyprus maar één soort voor, namelijk de Pheidole pallidula.

Hieronder een fotootje van zo´n dikkoppig exemplaar.