Op zaterdag 9 december weer een dagje rondgezworven door het Oostvaardersveld. Nu het insectenseizoen helemaal stil ligt, richt ik mij meer en meer op vogels.
De Oostvaardersplassen zijn daar voor een prima gebied, daar er meerdere observatiehutten zijn en uiteraard een scala aan vogels.
Eén van de plaatsen waar ik regelmatig een kijkje ga nemen is vogelkijkhut De Poelruiter, gelegen in het Oostvaardersveld, op slechts een paar honderd meter van het bezoekerscentrum aan de Knardijk.

Hieronder een aantal foto´s van de omgeving en een aantal waargenomen soorten.

Uitzicht vanuit Vogelkijkhut De Poelruiter:


een Dodaars – Tachybaptus ruficollis


een Fuut – Podiceps cristatus


een Kuifeend – Aythya fuligula ♂


een Kuifeend – Aythya fuligula ♀


een Roerdomp – Botaurus stellaris


en het uitzicht vanuit Vogelkijkhut De Kluut.