Argusvlinder Lasiommata megera

Op 30 september j.l., heb ik de Argusvlinder voor het eerst waargenomen in Nederland en wel bij het Kaapsduin op Terschelling.
Ik heb deze soort al vele malen gezien in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens onze vakanties op Cyprus, maar dus nog nooit in Nederland.

De Argusvlinder behoort tot de familie der Aurelia’s en is nauw verwant met de Rotsvlinder (Lasiommata maera).

Voor meer informatie omtrent de Argusvlinder wil ik verwijzen naar de soortpagina op de website van de Vlinderstichting:

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/argusvlinder